નવરાત્રી


રાસની રમઝટ

નવલાં નોરતામાં મહેર સમાજની માતાઓ,બહેનો,કન્યાઓ પરંપરાગત વસ્ત્રો અને આભુષણો પહેરી અને રાસ  ગરબા રમતી હોય ત્યારે તેનો તાલ અને લય જોવા લાયક હોય છે. હાથથી તાલી પાડી અને રમાતો આ રાસ “રાસડો” કહેવાય છે. ઉપરનાં ચિત્રમાં મહિલાઓએ જે લાલ રંગનું વસ્ત્ર પહેરેલું છે તેને “ઢારવો” કહેવાય છે.  મહેર સમાજનાં નિયમ અનુસાર મોટાભાગેતો પરણિત સ્ત્રી, સાસરવાસમાં, લાલ રંગનો ઢારવો પહેરે છે, માવતરનાં ગામમાં પધારેલી પરણિત મહિલા આ વસ્ત્ર સફેદ રંગનું પહેરે છે.  જેને લોકબોલીમાં “ઘાંસીયું” કહે છે. મહિલાઓમાં ઢારવાની શાથે ચોલી વસ્ત્ર રૂપે પહેરાતું વસ્ત્ર “કાપડું” કહેવાય છે. અને શાથે માથા પર આછું ભાતીગળ “ઓઢણું” ઓઢવામાં આવે છે.

આ ચિત્રમાં ખાસ ધ્યાનપાત્ર આભુષણ ડોકમાં પહેરાતું, છેક કમર સુધી પહોંચતું “ઝુમણું”  છે. આ આભુષણ સોનાનું, લગભગ ૫૦ તોલા (૫૦૦ ગ્રામ)થી પણ વધારે વજનનું હોઇ શકે છે. આ ઉપરાંત મહિલાઓએ કાનમાં લટકણીયા રૂપે પહેરેલા આભુષણને “વેઢલા” કહેવાય છે. ….(ફોટો: રામભાઇ – મહેર એકતા)

Advertisements

2 Responses

  1. mer bhaio tamaro pyash sarahniy chhe. mer com ne x-com banavva ni tek chhe k shu bhai? shil ne charityah shobhavva sanskruti ni janvni thai te jaruri chhej ne. bhai?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: